Prezentare

Potrivit Legii nr. 556 din 7 decembrie 2004, Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989 are ca obiect de activitate analiza științifică a premiselor, desfășurării și efectelor – în plan politic, economic și social – ale Revoluției Române din Decembrie 1989, în scopul realizării unei imagini documentate, obiective și cuprinzătoare asupra acestui eveniment cardinal din istoria contemporană a țării noastre.

Pentru realizarea acestui obiect de activitate, Anuarul Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 are ca scop valorificarea și diseminarea rezultatelor dobândite în activitatea de cercetare științifică cu privire la aspectele esențiale ale Revoluției Române din Decembrie 1989 și ale evenimentelor care au contribuit la desăvârșirea idealurilor acesteia.

Anuarul Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 are statut de publicație cu acces deschis, oferind tuturor celor interesați posibilitatea de a consulta textele integrale ale articolelor științifice sub licenţa Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 3008 – 5411; ISSN-L 3008 – 5128 (Online)

ISSN 3008 – 5128; ISSN-L 3008 – 5128 (Print)

Open Researcher and Contributor ID: 0009-0000-5006-5978